Producten
Conflict Oplossing Handboeken
Conflict Interventies Checklists
Coaching High Performance
Training
Scheiding
Actumail
Home
Antwoorden
Contact
Voorwaarden
English
f733c0c8a39a8cb2fc3e55fa4412d7a0.jpg
  ACTUMAIL

24 uur per dag - 7 dagen per week

  ACTUMAIL

Training    Voor leden van klachtencommissies. Met de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet die op 1 november 1999 in werking zijn getreden werden de verplichtingen voor de werkgever aanzienlijk uitgebreid. Welke maatregelen moeten er ter bescherming van personeel tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld op grond van de Arbowet zijn genomen? Hoe dienen de vertrouwenspersoon en klachtencommissie te functioneren? Hoe beschermt de werkgever zijn personeel tegen pesterijen?
Doelgroep    Interne en externe leden van klachtencommissies werkzaam in het bedrijfsleven, bij overheden of (hulpverlenings)instellingen.
Doelstellingen
- leren herkennen en signaleren van intimiderende situaties
- informeren over aard en omvang van intimidatie
- hanteren van een gradueel conflictbegrip & beoordeling van de conflictfasen
- aanleren van vaardigheden om klachten over intimidatie te onderzoeken
- informeren over regelgeving en procedures in geval van intimidatie
- informeren over procedurele en juridische aspecten van klachtenafhandeling
- informeren over mogelijke disciplinaire maatregelen
- informeren over strafrechtelijke mogelijkheden
- oefenen van onderzoeks- en gespreksvaardigheden
- bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden waarmee interne leden van de klachtencommissie in staat zijn draagvlak te creëren voor hun functie in de eigen organisatie
- bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden om intimidatie bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie

Empathy Academy uitgekristalliseerde trainingen maakt toespitsen op uw situatie en wensen eenvoudig. Bijzonderheden 

Trainingsvorm    Een vaste trainer bewaakt het leer- en groepsproces. Voor enkele trainingsonderdelen kunnen gasttrainers worden ingezet. Ten behoeve van een verdieping van de discussie zal bij onderdelen in subgroepen worden gewerkt. Met name bij het oefenen van vaardigheden zal worden gewerkt met video en/of ervaren acteurs. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12.
Onze trainers zijn specialisten, hebben ruime praktijkervaring en als zodanig gecertificeerd en/of erkend. Naast de specialistische kennis en vaardigheden binnen het vakgebied presenteren Empathy Academy trainers op een inspirerende wijze. 
Trainers hebben praktische vaardigheden, zijn auteur van  trainingsboeken, mediator of lid van klachtencommissies.
Afhankelijk van de duur van de training zal er meer aandacht zijn voor vaardigheden uit onze checklists opvang na potentieel traumatische incidenten en leerboeken Mediation als alternatief 2010; Bemiddeling als Alternatief, handreikingen voor hulp- en dienstverleners; Mediation voor Verwijzers en voor het managen van incidenten Gewenst bij Ongewenst Gedrag, Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht.
 Bijzonderheden    De kosten voor deze cursus zijn inclusief één jaar gratis telefonische consultatie voor de door Empathy getrainde personen. De positie van een lid van de klachtencommissie binnen een instelling is vaak geïsoleerd. Wij bevelen dan ook van harte de terugkombijeenkomsten en supervisie aan waar uitwisseling van ervaring, herkenning en interactie centraal staat.
Resultaat    Na deze basiscursus heeft een klachtencommissielid naast de juiste attitude: kennis van het begrip (seksuele) intimidatie; kennis van drempels om te klagen; kennis van reacties van slachtoffers en hun directe omgeving; bekendheid met de formele en informele mogelijkheden binnen de organisatie om te kunnen analyseren welke stappen ondernomen kunnen worden; vaardigheid om klagers op een goede manier voor te lichten over de procedure; kennis van presentatietechnieken om zichzelf en het onderwerp intimidatie aan de doelgroep te kunnen presenteren.
Docent   De hoofddocent is een arbeidsdeskundig en als NMI-gecertificeerd mediator/jurist. Deze Arbo-jurist is gespecialiseerd in klachtrecht en de preventie van (seksuele) intimidatie. De docent treedt regelmatig op als voorzitter van klachtencommissies. Daarnaast is hij auteur van verscheidene publicaties op het terrein van anti-intimidatie regelgeving.
Opzet cursus    De cursus wordt gegeven in de vorm van een praktijkgerichte training met discussie- en oefenmomenten en het uitwerken van in de praktijk voorkomende problemen. De cursus duurt afhankelijk van uw wensen 8 dagdeelmodulen. Het maximaal aantal deelnemers wordt in overleg vastgesteld.
Training klachtencommissie inhoud doel
1. ADR, definities, termen & begrippen ongewenst gedrag formuleren en definiëren
2. stadia klacht opties fasen onderscheiden
3. basiskwaliteiten klachtencommissies randvoorwaarden, agenda reglement, protocol en organisatie
4. klachtonderzoek luisteren, samenvatten, doorvragen informatie vergaren
5. rapportage toetsingscriteria definiëren in deugdelijke rapportage
6. juridische kaders impasses opheffen oplossing bereiken
7. valkuilen klachtencommissie informatie info over ADR
8. organisatie randvoorwaarden draagvlak & inbedding creëren
Documentatie   Deelnemers ontvangen een cursusmap of het leerboek Gewenst bij Ongewenst Gedrag waarin de onderwerpen zijn behandeld en zonodig rechtspraak is opgenomen. In overleg kan voor aanvang van de cursus de cursusmap worden verstrekt zodat de cursisten zich kunnen voorbereiden.
 
Bijlagen:
Bestanden bij bestelling:
Inschrijfformulier deelnemers

Prijsinformatie:
Prijs per deelnemer:
€ 3.090,00
Aantal: Bestellen
Relevante producten
Winkelwagen
Promotion
978-90-78470-20-5 Bouw Vuiligheden Onderzoek naar Onterechte Bouw Constructies en Bouw Geschil Beslechting mr.dr.drs. M. Boelrijk Bouwers in Nederland hebben bedacht om consumenten te verleiden om...

€ 181,00
Trefwoorden
bba285be35ef0a8ff5379630f69c9dbc.png
0fcecf69b012e346a0704129b68f20f4.png
41256.gif
 
 
Alle bedragen zijn inclusief BTW
      Powered by CCV Shop webwinkel beginnen