Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
(Artikelnr: 978.90.78470.03.8)
Gewenst bij ongewenst gedrag
Communicatie over Arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en klachtrecht

serie: Methodische vaardigheden voor professionals
mr.dr.drs. Michael Boelrijk
Dit boek geeft een overzicht van noodzakelijke voorzieningen in het kader van het arboklachtrecht. De aandacht gaat primair uit naar het omgaan met signalen over ongewenst gedrag in de zin van vormen van intimidatie. Belangrijk is vast te stellen tot wie een medewerker zich kan wenden. Ook moet iedereen weten wat er met een officiële klacht gebeurt. Ten slotte is het voor alle betrokkenen geruststellend om te weten dat er maatregelen zijn te treffen tegen intimiderend gedrag. Door inzicht in en bekendheid met de voorzieningen wordt het mogelijk een conflict op te lossen op het laagste niveau in een zorgvuldig geprotocolleerde procedure.

Het boek geeft in hoofdstuk 2 verschillende definities en uitleg over begrippen als goed werkgeverschap, intimidatie en agressie. In hoofdstuk 3 is er aandacht voor de betrokkenen bij een klacht. We bespreken de taken van het management en de medewerkers van de afdeling Personeel en organisatie. Er wordt uitgebreid ingegaan op de afzonderlijke rol van verschillende functionarissen. De bedrijfshulpverlener, de vertrouwenspersoon, de conflictbemiddelaar (mediator) en de klachtencommissieleden kunnen allen gewenst gedrag vertonen en zo een belangrijke rol hebben bij het oplossen van conflicten. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de taken van de werkgever bij ongewenst gedrag. Hoofdstuk 5 beschrijft de stappen in een klachtenprocedure. Aandacht voor de grenzen van de dubbele functies voorkomt dat diverse goedwillende personen problemen krijgen bij het uitvoeren van hun taken (hoofdstuk 6). Zo wordt duidelijk wat werknemers van de werkgever, van de afdeling Personeel en organisatie en van de klachtencommissie kunnen verwachten. In hoofdstuk 7 komt de klachtencommissie aan de orde. Hoofdstuk 8 handelt over de geschilbeslechting, waarna in hoofdstuk 9 aandacht wordt besteed aan de bemiddeling tussen klager en aangeklaagde. Hoofdstuk 10 gaat in op geheimhouding en hoofdstuk 11 op ziekteverzuimbegeleiding. In hoofdstuk 12 en 13 komen respectievelijk de arbeidsrechtelijke referenties en de strafrechtelijke referenties aan bod. We sluiten af met een conclusie.

De eerste zes hoofdstukken zijn interessant voor eenieder die zich betrokken voelt bij het onderwerp. De volgende hoofdstukken duiken daarna steeds dieper in de materie. Vertrouwenspersonen zullen dan ook de informatie uit de hoofdstukken 7 tot en met 9 tot zich dienen te nemen. De laatste hoofdstukken gaan in detail in op het arboklachtrecht. Van leden van klachtencommissies, van ondernemingsraden en van werkgevers wordt verwacht op de hoogte te zijn van de in deze hoofdstukken besproken verplichtingen. Enkele bijzondere onderwerpen passeren de revue, zoals de rechtsontwikkeling op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, het leerstuk van geheimhouding, de relatie van het arboklachtrecht tot andere rechtsgebieden en rechtsprekende organen. Indien men zich realiseert dat het recht zich evolueert, kunnen de laatste hoofdstukken worden bestudeerd.

Zowel werkgever, medewerkers P&O als werknemers kunnen na lezing van dit boek rust vinden in de wetenschap dat er voor ongewenst gedrag en de daarmee gepaard gaande intimidatieconflicten een constructieve oplossing kan worden gevonden.
Informatie:
ISBN
978.90.78470.03.8
Auteur
mr.dr.drs. MNA Boelrijk
Uitgeverij
Actumail.nl
Foto('s):
Opties:
Prijsinformatie:
Prijs per productie:
€ 59,95
Aantal: Bestellen

Verwachte levertijd

1 maand(en)

 

Dit product is niet uit voorraad leverbaar

Relevante producten