Producten
Conflict Oplossing Handboeken
Conflict Interventies Checklists
Coaching High Performance
Training
Scheiding
Actumail
Home
Antwoorden
Contact
Voorwaarden
English
f733c0c8a39a8cb2fc3e55fa4412d7a0.jpg
  ACTUMAIL

24 uur per dag - 7 dagen per week

  ACTUMAIL

Rol dienstverlener na intimidatie
Uit Nederlandse Mediatorsvereniging nieuwsbrief: "Wel eens geïntimideerd bij een mediation?" Als voorbeelden van intimidatie noemde Boelrijk in zijn workshop (in oplopende mate van ernst) belediging, machtsmisbruik, chantage, smaad, integriteitinbreuk, bedreiging, stalking, emotionele gijzeling, fysieke gijzeling en obstructie bij rechtsgang voor incasso. Daarna behandelde hij een aantal interventietechnieken, die goed geoefend moeten worden om effectief te zijn. Het is belangrijk voor de mediator om direct te herkennen wanneer hij/zij zich bedreigd voelt. Dat gevoel ligt bij iedere mediator verschillend. Op een gegeven moment vroeg hij de zaal "wie van u is wel eens geïntimideerd bij een mediation?" Ongeveer vijftig van de zestig aanwezigen staken hun hand op. Dat had eigenlijk niemand verwacht."

Bij dienstverleners, advocaten, notarissen en mediators rust een taboe op intimidatie incidenten. Of je wil het niet zien of je bagatelliseert de impact. Professionals vinden het normaal dat winkelpersoneel van slag is als er een overval heeft plaatsgevonden. Als mediator moeten we veel kunnen tolereren, zo is de drogreden van de Dienstverlener. Intimidatie, pesten, belagen, machtsmisbruik, seksueel misbruik, discriminatie. . .het herkennen van de vele onvermoede gezichten van intimidatie is een vaardigheid. Een vegetariër denkt dat een beest hem niet zal opeten. Een mediator verwacht dat partijen in conflict de mediator niet zullen aanvallen. Een crisismanager denkt zelf niet emotioneel uit balans te geraken. En toch verkeer je als mediator constant in de gevarenzone. Hoe ga je met aantijgingen om. Hoe weer je agressie af. Hoe bemerk je zelf gemanipuleerd te worden? Hoe voorkom je dat er strafbare feiten plaatsvinden? Hoe kom je er als mediator zonder kleerscheuren uit?

Leerdoelen:

  1. Herkennen van intimidatie door partijen, derden en opdrachtgever
  2. bewustwording van rol en dynamiek van de dienstverlener
  3. De-escalaties met behoud van rechten
Deelnemers: "Geen gemakkelijke workshop; Stof tot nadenken; Schroom voor zorg voor eigen veiligheid; Trainer heeft iets kostbaars meegegeven" 

Werkvorm: kennisoverdracht; confrontatie; praktijkoefening & interventietechnieken. In deze training besteden we met elkaar aandacht aan een de-escalerende houding. Met simpele oefeningen voorkomen we dat we zelf in de slachtofferrol raken. Ook besteden we aandacht aan veiligheidsmaatregelen en preventief handelen. Een praktische vaardigheidstraining gericht op preventie voor de toekomst. We bekijken Checklist opvang na potentieel traumatische incidenten en het boek Bemiddeling als Alternatief, handreikingen voor hulp- en dienstverleners en voor het managen van incidenten Gewenst bij Ongewenst Gedrag, Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht.
Empathy maakt gebruik van de informatie en specifieke interesses van de deelnemers. Hierdoor zijn de voorbeelden en oefeningen goed herkenbaar en aantrekkelijk voor de cursisten. Hoewel er binnen de training veel ruimte en aandacht bestaat voor vragen, is onze ervaring dat veel vragen pas in de toepassing in de praktijk ontstaan. Empathy biedt daarom de gelegenheid om tot een half jaar na de training nieuwe incidenten met de trainer - vertrouwenspersoon te bespreken. Het rendement van de training is hierdoor maximaal.

Docent mr.dr.drs. Michael Boelrijk NMI gecertificeerd court mediator en criminoloog zal een belangrijk deel van deze exclusieve training verzorgen. Michael is van huis uit strafrecht jurist en is zijn carrière begonnen als justitiële trainer sociale vaardigheden en delictspreventie. In zijn eigen praktijk is hij verscheidene vormen van intimidatie tegengekomen. Hij is gelukkig ook ervaringsdeskundige en weet zijn ervaringen met anderen te delen. Hij combineert op inspirerende wijze theorie en praktijk. Door zijn jarenlange ervaring als trainer weet hij snel een veilige trainingsetting te creëren.

Doelgroep Academisch gevormde Vrije Beroepsbeoefenaars, Dienstverleners, Ambtenaren en Interne en externe vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies werkzaam in het bedrijfsleven, bij overheden of instellingen. Deze training staat in principe alleen open voor beëdigde advocaten met een afgeronde stage; voor gecertificeerde mediators of dienstverleners met gelijkwaardige praktijkervaring. Maximaal 6 deelnemers per training.
Training de-escalatie na intimidatie inhoud doel
1. Gesprekstechnieken luisteren, samenvatten, doorvragen vaardigheden toepassen
2. Agressie oorzaak Potentiële intimidatoren & Belangen Methode om oorzaak te ontdekken elimineren van escalatie - input
3. Conflictmanagement Rollen & Valkuilen fasen in conflict-escalatie fasen onderscheiden
4. Conflicttechniek Werkwijze & Vaardigheden technieken voor deëscalatie fasen ombuigen
5. geïntegreerde techniek meebewegen naar deëscalatie   afsluiten van verdere escalatie
6. fijnslijpen impasses opheffen slachtoffers voorkomen
7. assessment Juridische duiding informatie over afronding structuur van klachtbegeleiding
8. organisatie Veiligheidsmaatregelen preventiemaatregelen opvang, nazorg voor dienstverlener

Doelstellingen

- leren herkennen en signaleren van intimiderende situaties;
- informeren over aard en omvang van intimidatie;
- hanteren van een gradueel conflictbegrip & beoordeling van de conflictfasen
- aanleren van vaardigheden om klachten over intimidatie te onderzoeken;
- informeren over regelgeving en procedures in geval van intimidatie;
- informeren over procedurele en juridische aspecten van klachtenafhandeling;
- informeren over mogelijke disciplinaire maatregelen;
- informeren over strafrechtelijke mogelijkheden;
- bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden om intimidatie bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie.
 
Bijlagen:
Bestanden bij bestelling:
Inschrijfformulier deelnemers

Prijsinformatie:
Prijs per deelnemer:
€ 1.090,00
Aantal: Bestellen
Relevante producten
Winkelwagen
Promotion
Gewenst bij ongewenst gedrag Communicatie over Arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en klachtrecht serie: Methodische vaardigheden voor professionals mr.dr.drs. Michael Boelrijk Dit boek ...

€ 59,95
Trefwoorden
bba285be35ef0a8ff5379630f69c9dbc.png
0fcecf69b012e346a0704129b68f20f4.png
41256.gif
 
 
Alle bedragen zijn inclusief BTW
      Powered by CCV Shop webwinkel beginnen