Producten
Conflict Oplossing Handboeken
Conflict Interventies Checklists
Coaching High Performance
Training
Scheiding
Actumail
Home
Antwoorden
Contact
Voorwaarden
English
f733c0c8a39a8cb2fc3e55fa4412d7a0.jpg
  ACTUMAIL

24 uur per dag - 7 dagen per week

  ACTUMAIL

Doelstellingen
- hanteren van een gradueel conflictbegrip & beoordeling van de conflictfasen
- aanleren van vaardigheden tot conflictmanagement;
- informeren over regelgeving en procedures;
- informeren over procedurele en juridische aspecten van mediation;
- informeren over mogelijke disciplinaire maatregelen;
- oefenen van onderzoeks- en gespreksvaardigheden;
- bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden waarmee de mediator in staat zijn draagvlak te creëren voor hun functie in de eigen organisatie;
- bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden om gevoelige zaken bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie.
Complimenten
Een in company training november 2001 leverde een score van 8,5 voor de trainer en 8 voor de training op. Met name werden de rollenspellen, de bewustmaking van attitude en de oefening van LSD-techniek gewaardeerd. Opmerkingen: "genoten van de geboden structuur; inspirerend en hoopvol dat zelfs complexe conflicten met slachtoffers succesvol door partijen worden opgelost. Weggezakte technieken zijn nu weer paraat."
Deelnemers aan een driedaagse training schreven op 10 oktober 2000: "Helder & duidelijk in argumentatie. Boelrijk weet waar hij over praat, geeft duidelijk praktijkervaringen weer." "Duidelijk de voor- en nadelen van mediation aangegeven"; goede boodschap: blijf dicht bij jezelf in wat voor diensten je verleent." en "Erg leuk om 'anders' te leren denken dan conventioneel; Veel diepgang (soms zelfs ethische vragen) en veel strategieën & trucs gegeven."
Trainingsvorm    Een vaste trainer bewaakt het leer- en groepsproces. Voor enkele trainingsonderdelen kunnen gasttrainers worden ingezet. Ten behoeve van een verdieping van de discussie zal bij onderdelen in subgroepen worden gewerkt. Met name bij het oefenen van vaardigheden zal worden gewerkt met video en/of ervaren acteurs. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12.
Resultaat    Na deze basiscursus kan de mediator registreren in het register voor mediators en heeft naast de juiste attitude: kennis van het begrip conflict intimidatie; kennis van drempels om te praten; kennis van reacties van partijen en hun directe omgeving; bekendheid met de formele en informele mogelijkheden binnen de organisatie om te kunnen analyseren welke stappen ondernomen kunnen worden; vaardigheid om partijen op een goede manier voor te lichten over de procedure; kennis van presentatietechnieken om zichzelf en het onderwerp aan de doelgroep te kunnen presenteren.
Docenten De Course Director is een arbeidsdeskundig en gecertificeerd court mediator/jurist. De docent treedt daarnaast regelmatig op als arbitrator. Daarnaast is hij auteur van verscheidene publicaties op het terrein van anti-intimidatie regelgeving. Naast de specialistische kennis en vaardigheden op dit terrein beschikt de docent over een inspirerende wijze van trainen. Onze trainers zijn specialisten, hebben ruime praktijkervaring en als zodanig gecertificeerd en/of erkend. Trainers hebben praktische vaardigheden, zijn auteur van  trainingsboeken, mediator of lid van klachtencommissies.
Opzet cursus    De cursus wordt gegeven in de vorm van een praktijkgerichte training met discussie- en oefenmomenten en het uitwerken van in de praktijk voorkomende problemen. De cursus duurt 8 dagdeelmodulen. Het maximaal aantal deelnemers is 12.
Documentatie   Deelnemers ontvangen een cursusmap waarin de onderwerpen zijn behandeld en zonodig rechtspraak is opgenomen. In overleg kan voor aanvang van de cursus de cursusmap worden verstrekt zodat de cursisten zich kunnen voorbereiden.
Bijzonderheden    De kosten voor deze cursus zijn inclusief één jaar gratis telefonische consultatie voor de getrainde personen. De positie van een mediator is vaak geïsoleerd. Wij bevelen dan ook van harte de terugkombijeenkomsten en supervisie aan waar uitwisseling van ervaring, herkenning en interactie centraal staat. Onze uitgekristalliseerde trainingen maakt toespitsen op uw situatie en wensen eenvoudig.

Training conflictbemiddeling inhoud doel
1. gesprekstechnieken luisteren, samenvatten, doorvragen vaardigheden toepassen
2. onderhandelen Harvard onderhandelingsmethode standpunt van belang onderscheiden
3. conflictbemiddelingstechniek fasen in conflictbemiddeling fasen onderscheiden
4. conflictbemiddelingstechniek technieken voor fasen fasen begeleiden
5. geïntegreerde techniek overgang procesfasen afsluiten van procesfase
6. fijnslijpen impasses opheffen oplossing bereiken
7. assessment informatie & werving info over ADR
8. organisatie randvoorwaarden draagvlak & inbedding creëren
Bijzonderheden Deze training wordt ondersteund door ons leerboek: Mediation als Alternatief 2010;  Bemiddeling als Alternatief, handreikingen voor hulp- en dienstverleners. Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum 2001, isbn 903133636x.
Foto('s):
Bijlagen:
Bestanden bij bestelling:
Inschrijfformulier deelnemers

Prijsinformatie:
Prijs per deelnemer:
€ 3.090,00
Aantal: Bestellen
Relevante producten
Winkelwagen
Promotion
978-90-78470-20-5 Bouw Vuiligheden Onderzoek naar Onterechte Bouw Constructies en Bouw Geschil Beslechting mr.dr.drs. M. Boelrijk Bouwers in Nederland hebben bedacht om consumenten te verleiden om...

€ 181,00
Trefwoorden
bba285be35ef0a8ff5379630f69c9dbc.png
0fcecf69b012e346a0704129b68f20f4.png
41256.gif
 
 
Alle bedragen zijn inclusief BTW
      Powered by CCV Shop webwinkel beginnen