Producten
Conflict Oplossing Handboeken
Conflict Interventies Checklists
Coaching High Performance
Training
Scheiding
Actumail
Home
Antwoorden
Contact
Voorwaarden
English
f733c0c8a39a8cb2fc3e55fa4412d7a0.jpg
  ACTUMAIL

24 uur per dag - 7 dagen per week

  ACTUMAIL

Training Vertrouwenspersonen. Met de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet die op 1 november 1999 in werking zijn getreden, werden de verplichtingen voor de werkgever aanzienlijk uitgebreid. Welke maatregelen moet de werkgever treffen ter bescherming van personeel tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld? Hoe kan de vertrouwenspersoon functioneren? Wat mag men verwachten van de klachtencommissie?
Feedback maart 2003 : "degelijk, toegankelijk, to the point, prikkelend, divers".
Feedback 5 december 2001: "kort, krachtig, creatief; moeilijk werd logisch duidelijk; aantrekkelijk levendig praktijkgericht gebracht" eindcijfer: 9,5.
Doelgroep    Interne en externe vertrouwenspersonen werkzaam in het bedrijfsleven, bij overheden of (hulpverlenings)instellingen.
Doelstellingen
- informeren over aard en omvang van intimidatie
- leren ondersteunende opvangtechnieken van slachtoffers van intimidatie
- leren herkennen en signaleren van intimiderende situaties
- informeren over regelgeving en procedures in geval van intimidatie
- informeren over procedurele en juridische aspecten van klachtenbehandeling
- informeren over mogelijke disciplinaire maatregelen
- informeren over strafrechtelijke mogelijkheden
- oefenen van gespreksvaardigheden
- leren vaardigheden om rol vertrouwenspersonen in eigen organisatie te promoten
- leren vaardigheden om intimidatie incidenten te bespreken
Trainingsvorm    Het leer- en groepsproces wordt bewaakt door een vaste trainer. Voor enkele trainingsonderdelen kunnen gasttrainers worden ingezet. Ten behoeve van een verdieping van de discussie zal bij onderdelen in subgroepen worden gewerkt. Met name bij het oefenen van vaardigheden zal worden gewerkt met video en/of ervaren acteurs. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12.
Bijzonderheden    De kosten voor deze cursus zijn inclusief een halfjaar gratis telefonische consultatie voor de door Empathy getrainde vertrouwenspersonen. De positie van een vertrouwenspersoon binnen een instelling is vaak geïsoleerd. Wij bevelen dan ook van harte de terugkombijeenkomsten en supervisie aan waar uitwisseling van ervaring, herkenning en interactie centraal staat.
Resultaat    Aan de training klachtbegeleiding zijn 21 PE  in categorie 1a toegekend. Na deze basiscursus heeft een vertrouwenspersoon naast de juiste attitude en kennis van intimidatie; kennis van drempels om te klagen; kennis van reacties van slachtoffers en hun omgeving; bekendheid met formele en informele mogelijkheden binnen een organisatie; vaardigheden om klagers voor te lichten en te begeleiden bij diverse keuzen; kennis van presentatietechnieken om zichzelf en het onderwerp ongewenst gedrag aan de doelgroep te kunnen presenteren.

Afhankelijk van de duur van de training zal er meer aandacht zijn voor vaardigheden uit onze checklists opvang na potentieel traumatische incidenten en leerboeken Mediation als alternatief 2010; Bemiddeling als Alternatief, handreikingen voor hulp- en dienstverleners; Mediation voor Verwijzers en voor het managen van incidenten Gewenst bij Ongewenst Gedrag, Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht

Docent   De hoofddocent is een arbeidsdeskundig en als NMI-gecertificeerd mediator/jurist. Deze Arbo-jurist is gespecialiseerd in klachtrecht en de preventie van (seksuele) intimidatie. De docent treedt regelmatig op als voorzitter van klachtencommissies. Daarnaast is hij auteur van verscheidene publicaties op het terrein van anti-intimidatie regelgeving. Naast de specialistische kennis en vaardigheden op dit terrein beschikt de docent over een inspirerende wijze van trainen.
Training klachtencommissie inhoud doel
1. ADR, definities, termen & begrippen ongewenst gedrag formuleren en definiëren
2. stadia klacht opties fasen onderscheiden
3. basiskwaliteiten randvoorwaarden, agenda reglement, protocol en organisatie
4. klachtonderzoek luisteren, samenvatten, doorvragen informatie vergaren
5. rapportage toetsingscriteria definiëren in deugdelijke rapportage
6. juridische kaders impasses opheffen oplossing bereiken
7. valkuilen  informatie info over ADR
8. organisatie randvoorwaarden draagvlak & inbedding creëren

Documentatie   Deelnemers ontvangen een cursusmap waarin de onderwerpen zijn behandeld en zonodig rechtspraak is opgenomen. In overleg kan voor aanvang van de cursus de cursusmap worden verstrekt zodat de cursisten zich kunnen voorbereiden.
Bijlagen:
Bestanden bij bestelling:
Inschrijfformulier deelnemers

Prijsinformatie:
Prijs per deelnemer:
€ 3.090,00
Aantal: Bestellen
Relevante producten
Winkelwagen
Promotion
Zedendelinquenten en het Strafrecht De strafrechtelijke aanpak van plegers van seksuele delicten Typologie, Seksuologie, Criminologie en Penologie van zedenmisdrijven en (minderjarige) zedendelin...

€ 59,95
Trefwoorden
bba285be35ef0a8ff5379630f69c9dbc.png
0fcecf69b012e346a0704129b68f20f4.png
41256.gif
 
 
Alle bedragen zijn inclusief BTW
      Powered by CCV Shop webwinkel beginnen