Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
(Artikelnr: 978.90.78470.01.4)
Mediation voor Verwijzers
Verwijzing handreiking voor (juridische) dienstverleners

naar bemiddelaar, mediator, arbiter, geschillencommissie, klachtencommissie of rechter 

serie: Methodische vaardigheden voor professionals
mr.dr.drs. Michael Boelrijk 
Dit boek is geschreven met als uitgangspunt dat er niet één beste manier is van geschiloplossing. In elk geschil of conflict zal telkens weer onderzocht moeten worden waarmee de mensen het meest gebaat zijn. Zeker als iemand gevraagd wordt om te verwijzen is het goed om als verwijzer goed op de hoogte te zijn van de verschillende oplossingsmodaliteiten. De voordelen maar ook de nadelen van elke oplossingsmodaliteit mag men niet verzwijgen. Wat zou het prettig zijn als verwijzers handreikingen krijgen om een betere dat wil zeggen effectievere verwijzing te kunnen formuleren en voorkomen dat mensen-in-geschil van het kastje naar de muur worden gestuurd.

In hoofdstuk 1 gaan we in op de gehanteerde begrippen: wat is bemiddeling en wanneer verdient een andere oplossingmodaliteit de voorkeur. Wat zijn de verschillen tussen bemiddeling en mediation? Is arbitrage en rechtspraak hetzelfde? Wat zijn de voordelen van zelf onderhandelen boven onderhandelen in mediation? We proberen op deze manier meer duidelijkheid te creëren voor de verwijzer en het lijdend onderwerp in conflict namelijk mensen-in-geschil.

Ook het lijdend voorwerp verdient nadere beschouwing: spreken we nu over conflict of gebruiken we de term geschil? Richten we ons op conflicthantering en conflictoplossing of doen we aan geschilbeslechting? Een uitstapje naar het woordenboek der Nederlandse taal leert dat een conflict bestaat uit een verschil van mening, botsing, strijd. Bij geschil lezen we dat er een verschil, twist of onenigheid tussen twee partijen bestaat. Het lijkt er op dat een geschil meer algemeen van aard is en een conflict al is geëscaleerd tot strijd. We zullen in dit boek het begrip geschil gebruiken als algemeen begrip. Van conflict zullen we alleen spreken wanneer het gaat om een geschil dat is geëscaleerd of zich heeft verhard. Daarbij gebruiken we enkele verhardingscriteria voor het geschil.

Dagelijks voert u grote of kleine onderhandelingen met de mensen in de directe omgeving over grote en kleine keuzes. Wanneer u iets wilt bereiken of een einde wilt maken aan een ongewenste toestand vormen onderhandelingen de geijkte manier om onderling een oplossing te bereiken. Is er echter een geschil waar de onderhandelingspartners niet uitkomen, dan heeft het onderhandelingsproces in deze situatie gefaald. Partners hadden wel de intentie er uit te komen, maar het is niet gelukt: het geschil is daar. In die gevallen is het raadzaam een derde in te schakelen die of in de onderhandeling terzijde staat of een oordeel geeft. De verwijzer kan men vragen welke derde het best het geschil kan helpen oplossen. Het kan zijn dat de verwijzer van mening is dat het best op de psyche van één of beider partijen een interventie kan worden toegepast. De verwijzing luidt dan ga naar een coach, therapeut of trainer. Verwijzing naar een ingrijpen in de beleving, emotie en dus de psyche van mensen-in-geschil bespreken wij hier welbewust niet verder. Dit boek is geschreven met als doel om een handreiking te geven voor een verwijzing naar een externe interventie in het geschil.
Informatie:
ISBN
978.90.78470.01.4
Auteur
mr.dr.drs. MNA Boelrijk
Uitgeverij
ActUmail.nl
Foto('s):
Opties:
Prijsinformatie:
Prijs per productie:
€ 59,95
Aantal: Bestellen

Verwachte levertijd

1 kwartaal(en)

 

Dit product is niet uit voorraad leverbaar

Relevante producten